PETA LOKASI  IPG Kampus Bahasa Melayu
  Lembah Pantai
  59990 Kuala Lumpur
  Telefon : 03-22814400
  Faks :03-22814444