PETA LOKASI  IPG Kampus Bahasa Melayu
  Lembah Pantai
  59990 Kuala Lumpur
  Telefon : 03-22822389/22840184/22822502/22840194/22840206
  Faks :03-22823016